Copyright © 2015 Studio Muzyki

studmuz@gmail.com

Napisz do nas

Małgorzata Lesiewicz

Krzysztof Przybył

Zadzwoń teraz

www.studiomuzykikokotow.pl 

Nasze strony internetowe:

" Gramy i śpiewamy " - zajęcia dla przedszkolaków. Indywidualne lekcje dla dzieci od 4 lat.

Komponowanie, wykonywanie i słuchanie muzyki  angażuje całą ludzką maszynerię poznawczą, „ percepcja, uczenie się i pamięć,  uwaga, motoryka, emocje, myślenie abstrakcyjne i teoria umysłu – wszystkie te  procesy zastają zaprzęgnięte do ciężkiej pracy” – podkreśla Michael S.  Gazzaniga, profesor psychologii z Uniwersytetu w Kalifornii. Neurobiolodzy  przekonują, że kontakt ze sztuką pobudza mózg do pracy i świetnie przygotowuje  go do uprawiania nauk ścisłych, przede wszystkim kształcąc uwagę poznawczą. Gra  na instrumencie, malowanie, występowanie w szkolnym teatrze sprawiają, że rosną  szanse dziecka w dziedzinie nauk ścisłych. Dzięki niej mózg nauczy się szybciej  i sprawniej koncentrować. Glenn Schellenberg z Uniwersytetu w Toronto poddał  obserwacji dzieci od 3 do 6 lat, które losowo przydzielił do jednej z grup:  niektóre uczęszczały na lekcje gry na keyboardzie, śpiewu i zajęcia teatralne,  inne miały wolne. Z jego badań wynika, że uczestnictwo w lekcjach muzyki wiąże  się z niewielkim, lecz trwałym wzrostem ilorazu inteligencji, znacznie  poprawiły się umiejętności związane z uwagą, umiejętności  przestrzenno-wzrokowe, a nawet umiejętność liczenia.

Dla dzieci, które chcą uczęszczać do szkoły muzycznej przygotowujemy do egzaminów wstępnych.

Zajęcia prowadzi  mgr Małgorzata Lesiewicz-PrzybyłPracuje na bazie literatury edukacyjnej autorów angielskich oraz książkach autorskich. Dzieci uczą się grać i śpiewać od prostych melodii popularnych, ludowych, na różne okazje świąt / kolędy, patriotyczne /. Utwory fortepianowe i piosenki są dobrane odpowiednio do wieku i umiejętności dziecka. 

 

Indywidualne lekcje " gramy i śpiewamy "  w wieku przedszkolnym  od 4  do 6 lat.

 

Spotkania odbywają się:

  • w regularnym planie miesięcznym raz lub dwa razy w tygodniu:  30 min. 

Zajęcia obejmują nie tylko grę na instrumencie, ale również nauce piosenek. Podczas lekcji wprowadzamy dziecko w świat muzyki w sposób odpowiedni do jego wieku. Lekcja obejmuje:

  • naukę gry na pianinie / keyboardzie

  • naukę czytania i pisania nut

  • zabawy rytmiczne

  • ćwiczenia w określaniu dynamiki i wysokości dźwięków

  • ćwiczenia umiejętności manualnych rąk: rysowanie prostych figur, nut, znaków muzycznych, malowanki, rysunki do wykonywanych utworów, pisanie liter - nazw dźwięków i cyfr

  • umiejętność zapamiętywania melodii

  • nauka piosenek autorów polskich i obcojęzycznych przy akompaniamencie fortepianu lub podkładów instrumentalnych audio naszego autorstwa

 

Przygotowuję dzieci w wieku przedszkolnym do egzaminów wstępnych szkół muzycznych.

 

Zasady planowania zajęć. Odwołanie zajęć. Nieobecności.   

 

Serdecznie zapraszamy rodziców / opiekunów , aby byli obecni podczas lekcji.

Zajęcia odbywają się w Studio Muzyki, a dla uczniów zaawansowanych również online.

21 sierpnia 2021
Nauka śpiewu, nauka gry na pianinie, keyboardzie, flecie prostym, puzonie.

AKOMPANIAMENTY