Copyright © 2015 Studio Muzyki

studmuz@gmail.com

Napisz do nas

Małgorzata Lesiewicz

Krzysztof Przybył

Zadzwoń teraz

www.studiomuzykikokotow.pl 

Nasze strony internetowe:

Nauka gry na puzonie dla młodzieży i dorosłych . Indywidualne lekcje.

Zajęcia prowadzi mgr Krzysztof Przybył. Repertuar puzonistów:  muzyka klasyczna, muzyka popularna dobrana odpowiednio do wieku i umiejętności, jazz, standardy, muzyka polska, utwory popularne np. kolędy, ludowe, patriotyczne, kościelne. Pracuje na bazie literatury edukacyjnej angielskiej, polskiej oraz materiałach autorskich.

Indywidualne lekcje nauki gry na puzonie dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych.

Przygotowuję uczniów do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych oraz wyższych uczelni na Wydział Instrumentalny kierunek puzon.

 

Spotkania odbywają się:

  • w regularnym planie miesięcznym raz lub dwa razy w tygodniu:  45 min / 60 min / 90 min. 

  • pojedyncza lekcja / konsultacja: 45 min / 60 min /90 min.

W ramach zajęć :

  • praca nad wyrobieniem nawyku poprawnej postawy i poprawnego oddechu

  • nauka czytania nut, teorii muzyki

  • dla solistów lub duetów na etapie zaawansowanym lekcje odbywają się przy przy akompaniamencie fortepianu lub podkładów instrumentalnych audio naszego autorstwa. Akompaniamenty wykorzystujemy do pracy na lekcji oraz w lekcjach online. Napisane są odpowiednio dla każdego ucznia w odpowiednim tempie i tonacji. Proponujemy naszym uczniom , aby korzystali z nich w pracy samodzielnej w domu.

Zasady planowania zajęć. Odwołanie zajęć. Nieobecności.   

 

Serdecznie zapraszamy rodziców / opiekunów , aby byli obecni podczas lekcji.

Zajęcia odbywają się w Studio Muzyki, a dla uczniów zaawansowanych również online.

21 sierpnia 2021
Nauka śpiewu, nauka gry na pianinie, keyboardzie, flecie prostym, puzonie.

AKOMPANIAMENTY